Chcete osloviť celý Dunajskostredský okres?

Inzerujte v mesačníku PROPAGAND!

Ako jediný v každej schránke v okrese!

 

100% pokrytie v okrese Dunajská Streda

vrátane všetkých dedín

- 45 000 ks výtlačkov

- 45 000 ks poštových schránoch

- 225 000 ks čítanosť za mesiac!